ค้นหาคู่โดยละเอียด
ฉันคือ :
ค้นหา :
ประเภทสมาชิก :
อายุ :
ถึง :
ประเทศ :
  
เลือกเฉพาะคนที่มีรูปหลัก
รูปร่าง หน้าตา
ส่วนสูง
ระหว่าง       ถึง       เซนติเมตร
รูปร่าง
เลือกทั้งหมด
ผอม
สมส่วน
ท้วม
อ้วน
เฟิร์ม แบบนักกีฬา
มีกล้าม
โค้งเว้า เซ็กซี่
สีผิว
เลือกทั้งหมด
ขาว
กลางๆ ไม่ขาว ไม่คล้ำ
คล้ำ
แทน
อื่นๆ
ดวงตา
เลือกทั้งหมด
โต กลม
ตี่
ตาสองชั้น
ตาชั้นเดียว
ตาคม
อื่นๆ
จมูก
เลือกทั้งหมด
โด่ง
แบน
กลางๆ ไม่โด่ง ไม่แบน
ลักษณะของเส้นผม
เลือกทั้งหมด
ผมเหยียดตรง
ผมหยักโศก
ผมหยิก
ไม่มีผม
ครอบครัว
สถานภาพสมรส
เลือกทั้งหมด
โสด
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
มีบุตร
เลือกทั้งหมด
ไม่มี
มีและบุตรพักอยู่ด้วยกัน
มีแต่บุตรไม่ได้พักอยู่ด้วยกัน
มี บุตรมาพักด้วยบางวัน
ไลฟ์สไตล์
ศาสนา
เลือกทั้งหมด
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
พราหมณ์
ฮินดู
ซิกซ์
ยิว
ไม่นับถือศาสนาใดๆ
การศึกษา
เลือกทั้งหมด
มัธยม
อาชีวศึกษา
ปริญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาชีพ
เลือกทั้งหมด
งานทางการศึกษา/ฝึกอบรม
นักเรียน/นักศึกษา
วิชาชีพด้านสาธารณสุข
สถาปัตย์/วิศวะ
อสังหาริมทรัพย์/ก่อสร้าง
ช่างกล/ช่างยนต์/เทคนิค
งานบันเทิง/ศิลปะ
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
นักข่าว/นักเขียน
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร
กฎหมาย/ทนายความ
การขาย/การตลาด
นำเข้า/ส่งออก/ต่างประเทศ
เลขานุการ/ธุรการ
งานบริการ
การท่องเที่ยว/โรงแรม
อาหาร/โภชนาการ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง
การคมนาคม/ขนส่ง
งานด้านการวิจัยและพัฒนา
ไอที/คอมพิวเตอร์
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ตำรวจ/ทหาร
เกษียณอายุ
รับจ้างทั่วไป
รายได้
เลือกทั้งหมด
15,000 หรือน้อยกว่า
15,001 - 25,000 บาท
25,001 - 50,000 บาท
50,001 - 75,000 บาท
75,001 - 100,000 บาท
100,000 หรือมากกว่า
บันทึกกลุ่มค้นหา : *ในกรณีที่ไม่ต้องการบันทึกกลุ่ม กดค้นหาได้เลย
ติดต่อทีมงาน
อีเมล
ข้อความ
รหัสความปลอดภัย